Dex podporné služby

Image

RECORDEX

Systém pre automatizované nahrávanie audio súborov.

RecorDex je systém od spoločnosti SEPIA SYSTEMS, ktorý umožňuje nahrávanie ľubovoľného audio vstupu, alebo internetového streamu. Jeho využitie je široké, od kontinuálneho nahrávania vysielania vlastnej rozhlasovej stanice, cez nahrávanie moderátorských vstupov pre prípadné spracovanie a reprízy, až po monitorovanie konkurencie. Súčasťou systému je aj modul Playback, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle prehratie požadovaného segmentu vysielania.

Tak ako všetky produkty zo skupiny DEX, aj RecorDex, je Windows služba. To znamená, že sa spustí automaticky po reštarte počítača, bez nutnosti prihlásenia užívateľa a spustenia aplikácie. Ovládanie služby je realizované prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania, spustenie rozhrania ale nie je nevyhnutné pre chod služby.

Image

Príklady typických operácií

  • Nahrávanie vysielania v komprimovanom formáte mp3, alebo ogg
  • Nahrávanie hitparády pre účely reprízy z toho istého audio vstupu v nekomprimovanom formáte pcm
  • Nastavenie spustenia rekordérov na základe času (Schedule)
  • Nastavenie spustenia rekordéra na základe prítomnosti audio signálu
  • Nastavenie spustenia rekordéra na základe externého impulzu (GPIO, Game Port)
  • Spracovanie požiadavky na nahratie súťaže a odoslanie nahrávky klientovi na zadanú mailovú adresu
  • Nastavenie nahrávania internetového streamu
  • Nastavenie metadata kanálu pre ukladanie časových značiek
  • Nastavenie notifikácie v prípade výpadku signálu, vyčerpania úložnej kapacity a podobne
KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM
support@sepia.sk
+421 903 436 336
Mapa