Dex podporné služby

Image

MULTIDEX

Systém pre automatické odpájanie regiónov.

V prípade celoplošnej, alebo multiregionálnej rozhlasovej stanice, je možné do rôznych regiónov vysielať rôzne časti programu.

Najčastejšie sa takéto rozdelenie programu do rôznych regiónov využíva na vysielanie regionálnych reklamných blokov, ale je možné ho využiť aj na rozdelenie programových prvkov, ako napríklad regionálnych správ, alebo dopravných informácií.

Image

Príklady typických operácií

  • Priradenie audio výstupov jednotlivým regiónom
  • Nastavenie tolerancie časových okien pre odpojovanie
  • Nastavenie adresárov pre ukladanie záznamu odpojovaných okien daných regiónov
  • Nastavenie notifikácie pri kritických stavoch
KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM
support@sepia.sk
+421 903 436 336
Mapa